PE 100 Цевка за одводнување под притисок

Опис

PE 100 Одводна цевка под притисок – децениски успешно користење

Пред сe во рурални области каде што една гравитациска канализација по правило е поврзана со високи трошоци, овие задачи како алтернатива со помали трошоци ги превзема одводот под притисок/одводот со потпритисок. Особено кај почвата со специфични услови во тлото, мала густина на населеност или висок водостој на подземни води, своја примена наоѓа одводот под притисок/одводот со потпритисок.

Предности

Предности

  • Заради нивната висока флексибилност и можноста за доставување на големи цевни должини во снопови или на барабан, овие цевки се особено погодни за линијско положување, директно плугно положување/вкопување во земја и за техники на положување без ровен ископ.
  • Условени со својата висока еластичност, цевките се соодветни и за користење во области со свлечишта, каде се очекуваат тектонски поместувања и движење на теренот.

Испорака

Испорака

  • Поврзување со помош на вообичаени фитинзи со стеги, навртки односно со спирално топло заварување.
  • Монтажа на спојниците согласно општо важечките упатства и техничките спецификации на производителот.
  • Тапо заварување и топло спирално заварување согласно упатство DVS 2207-1.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати