РАУФРИГО Предизолиран индустриски систем

Опис

Изолиран индустриски систем РАУФРИГО За енергетски ефикасен транспорт на разладни течности, разладни раствори, и работни медиу

За да се постигне ладење потребна е енергија и тоа чини скапо. Високоизолираниот цевен систем РАУФРИГО е совршено решение за енергетски ефиксна распределено ладењ - мала загуба на енергија, мали трошоци за работа.

Особености:

 • Транспорт на разладни течности, разалдни раствори, работни медиуми
 • Димензии од 63 ди 355 mm
 • Примена од -40° до +50 °C
 • Градба на цевка:
  - основна цевка: PE 100
  - изолација: PUR-тврда пена
  - надворешен мантил: поцинкуван челик

Предности

РАУФРИГО, модерна цевка со интегрирана изолација

 • Нема дополнително изолирање на цевките
 • Мала загуба на енергија, мали трошоци за работа поради извонредната изолација
 • Нема протекување, корозија и создавање на кора
 • можност за навалување до 6 m без формирање на пукнатини
 • мала тежина на цевка, кој овозможува монтажа без проблем и на кров
 • мала дилатација на должина
 • брза и едноставна изолација на местата каде се поврзуваат цевките со РЕХАУ изолациски муф

Компоненти на системот

Компоненти на системот

Со програмата предизолиран систем на индустриски цевки РЕАУФРИГО, РЕХАУ нуди комплетен системо кој се состои од:

 • РАУФРИГО цевки со димензии 63 x 5,8 до 355 x 21,1
  (основни цевки) стандардна должина на цевка: 6 m
 • РАУФРИГО-FW посебни цевки со основна цевка од PE-Xa
 • РЕХАУ изолациски муфови
 • Широка програма на дополнителни делови за техниката на поврзување со муф за електрично заварување од PE
 • Алат

Целосен преглед на производите ќе добиете овде.

Downloads

Downloads

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати