РАУИСО фуд цевка под притиоск

Опис

РАУИСО Food

Цевка под притисок со дифузна слојна бариера и изолациска пена – оптимално прилагодена на прехранбената индустрија

Со РАУИСО фуд, РЕХАУ нуди иновативен систем на цевки под притисок од високо квалитетни материјали. Комплексната изведба – медиумска цевка од PE-Xa, дифузна слојна бариера и изолациска пена – е оптимално прилагодена на прехранбената индустрија и нуди современа и ефтина алтернатива на системот цевки од нерѓосувачки челик.

Предности

РАУИСО Food

Предности

 • Стаклено мазна внатрешна површина, едноставна за чистење, за опттимална хигиена во производството
 • Фабрична предизолација на топлинска изолација
 • Дифузиона слојна бариера против продирање на кислород и загуба на јаглероден диоксид
 • Медиумска цевка со температурна издржливост од -40 °C до 95 °C (долготрајно)
 • Едноставна и безбедна техника на поврзување
 • Должини до 1.000 m можни без спојници
 • Директно инсталирање во земја без заштитна цевка
 • Едноставно кратење
 • Висока флексибилност
 • Неутрално на вкус и мирис
 • Соодветно за Cleaning-in-Place (CIP)
 • EHEDG-тестирано

Испорака

РАУИСО Food

Испорака

 • SDR 11 во d 63 до d 125
 • Изведба во прачки до 12 m, во намотки до 500 m, на барабани до 1.000 m
 • Техника на поврзување со проверената РЕХАУ лизгачка чаура во изведба на нерѓосувачки челик

Downloads

Downloads

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати