PE-Xa цевка за снабдување со гас

Опис

Опис

РЕХАУ системите за снабдување со гас се познати по безбедност, сигурност и економичност. Овие снабдителни водови за подземно положување се системи соодветни за вообичаено инсталирање со ровен ископ и за инсталирање без ровен ископ, на пр.вплугување, вкопување или ново линиско положување. Со своите специфични карактеристики на материјалот, овие цевки од RAU-PE-Xa можат да се инсталираат и во проблематични области како што се терени со свлечиште и поместување.

Сигурна заштеда на трошоци преку користење на цевки од RAU-PE-Xa (мрежен Полиетилен под висок притисок), кои се произведени пред повеќе од 30 години според еден РЕХАУ пазарно развиен зрел принцип. Гасоводни цевки од RAU-PE-Xa се обвиени со жолто означен ПЕ-Хд слој. Оваа обвивка служи како дополнителна УВ-заштита како и за оптичка контрола на соголувањето при подготовка за заварување.

Предности

Предности

 • Отпорност на удар
 • Отпорност на точка на товар
 • Отпорност на сила на кинење
 • Нема брзо ширење на процеп
 • Висока отпорност на абразивност
 • Висока отпорност при удари на екстремно ниски температури
 • Висока флексибилност при ниски температури
 • Користење до 95 °C постојана температура
 • Висока еластичност (мемориски ефект)

Испорака

Испорака

 • Димензии d 32 до d 160, SDR 11, до 8 bar работен притисок
 • Стандардно отворање во 6 м-прачки, 100 м-прстенести намотки
 • Специјални должини и барабанско отворање по нарачка

Компоненти на системот:

 • Поврзување се врши со вообичаени стеги, завртки односно фитинг за електрично заварување, доколку производителот на фитинзи ги одобрил за PE-Xa-цевки.
 • Монтажа на спојниците според општо важечки технички правила како и специфични упатства од производителот.
 • Електрично заварување според упатството DVS 2207-1 прилог 1.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати