ПЕ - композитни заштитни цевки за кабел

Опис

Економично решение за едноставни услови на инсталација

Композитените заштитни цевки за кабли се користат за заштита на подземни водови на електричната техника, техника на јака струја, информативна техника, управувачка и комуникациска техника. Инсталирањето се врши единечно или со држачи на растојание во повеќе позиции еден над друг или еден до друг

Предности

Предности

  • Флексибилни снопови со внатрешен слој од ПЕ-ЛД и надворешен слој од ПЕ-ХД
  • Едноставно ракување заради помала тежина
  • Стабилност на профилот заради ребрест надворешен слој
  • Прачки, внатрешно и надворешно од ПЕ-ХД

Испорака

Испорака

Компоненти на системот:

  • Опсег на димензии од DN 50 до DN 150
  • Изведбени должини од 1 m, други должини по нарачка
  • Испорачување во дрвена рамка
  • Издупчени цевки за детектирање на оштетени места на гасоводи, по нарачка
  • Пескарен ѕиден вод, по нарачка

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати