НИСКОЕНЕРГЕТСКА КУЌА ВО СТРУМИЦА

 

НИСКОЕНЕРГЕТСКА КУЌА ВО СТРУМИЦА

НИСКОЕНЕРГЕТСКА КУЌА ВО СТРУМИЦА

Објект за приватно домување во Струмица каде со помош на вградените РЕХАУ системски решенија се постигнува висока енергетска ефикаснот.

Во објектот се вградени РЕХАУ системите за подно, ѕидно и таванско греење и ладење, автоматика која ги управува системите за греење и ладење, инсталација за питка вода РАУТИТАН, безшумна канализација РАУПИАНО ПЛУС, како и прозорци од прозорскиот профил ГЕНЕО.

Покрај значително помалите трошоци за греење и ладење од вообичаените, со помош на површинските системи за греење и ладење во објектот се обезбедува рамномерна и стабилна амбиентална температура и влажност. Отсуството на бучава, вибрации, и топли/ладни воздушни бранови дополнително придонесува за високото ниво на удобност и комфор на живеење. Пријатниот престој дополнително го обезбедува и безшумната куќна канализација.

Висококвалитетната инсталација за питка вода се грижи за квалитетот на водата за пиење при што обезбедува максимална хигиена на водата.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати