Градинарска и аграрна техника

Argrartechnik

Од љубов кон градината и животната средина

Без разлика дали ефикасни производи за техника за градини ориентирани кон дизајн или за системи за црева и профили за земјоделството во согласност со стандардите: РЕХАУ во областа на техниката за градини и аграрната техника ги покрива, како потребите на градинарските фирми, комуните и купувачите од индустријата така и оние на приватно заинтересираните лица.

Желбите и идеите на нашите клиенти, оптималната функционалност што се користи, како и меѓународно важечките стандарди и директиви постојано се наоѓаат во преден план.

Откријте го светот на техниката за градини на РЕХАУ, како и индивидуалниот развој на одгледување растенија, заштитата на растенијата и хигиенската преработка на млеко.

Печати