Вшмукувачки и транспортни црева

Сигурен транспорт

Во областа на низок притисок, како на пример при вшмукување на течност, конвенционалните индустриски црева доаѓаат до нивните граници. Тука започнува задачата на цревата за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС на РЕХАУ.
Цревата РАУСПИРАФЛЕКС се поставени за вшмукување и транспортирање на течности во областа на нискиот притисок.

Карактеристично за варијантите на РАУСПИРАФЛЕКС во областа на техниката за градини е интегрираната спирална арматура од тврд PVC.

Таа обезбедува цврстина на вакуумот, без притоа да се наштети на флексибилноста и на едноставната монтажа.

Печати