РАУСПИРАЛФЛЕКС АГРИТЕК

Можности на примена

РАУСПИРАЛФЛЕКС АГРИТЕК

Можности на примена

Цревото РАУСПИРАФЛЕКС АГРИТЕК со мат сива боја и сина спирала се користи пред сè за автоцистерни, коли за течно ѓубриво или за комунални возила.

Се опфаќа температурен опсег од -20 °C до +60 °C.

Предности

РАУСПИРАЛФЛЕКС АГРИТЕК

Предности

Истакнати својства на цревото РАУСПИРАФЛЕКС АГРИТЕК се:

  • цврсто, флексибилно црево
  • одвнатре мазно

Downloads

Downloads

Печати