РАСПИРАФЛЕКС ПОНД / ПОНДТЕК

Опис

Опис

РАУСПИРАФЛЕКС ПОНД и ПОНДТЕК – под овие називи ги наоѓате PVC-цревата со спирала од тврд поливинилхлорид со црна мат боја.

Можности на примена

Можности на примена

Цревата РАУСПИРАФЛЕКС ПОНД и ПОНДТЕК идеално се погодни за употреба во

  • фонтани
  • бари
  • филтри за рибници
  • пумпи за рибници

Предности

Предности

  • не пропуштаат светло
  • високофлексибилни
  • одвнатре мазни, однадвор малку брановидни
  • -10°C bis +55°C одн. +60°C
Печати