Клипови за оплодување

Опис

ПРИРОДНО ЗАТВОРЕНИ!

Клиповите за оплодување на РЕХАУ се изработени според специјален силиконски рецепт и служат при оплодување на растителни плодови како елемент за поврзување помеѓу основата и сортата на растението.Притоа малите помошници се грижат за потребната стабилност на поврзувањето.

Предности

Предности

Поради еластичноста на специјалниот силиконски рецепт цврстината на дршката се раководи според отпорот на стеблото. Со тоа се избегнува згмечување на стеблото.

Освен тоа, штипките се високофлексибилни и оневозможуваат попречување на растот помеѓу основата на оплодување и расадот.

Со време расадот израснува од штипката, т.е. штипката паѓа, кога процесот на оплодување ќе заврши.

Физиолошката безопасност, отпорноста на топлина и можноста за стерилизација (при зголемена потреба од стерилизација) се натамошни предности, кои говорат за употреба на штипки за растенија според специјалниот рецепт на РЕХАУ.

Варијанти

Варијанти

Штипките можат да се применат на сите видови растителни плодови, кои бараат оплодување.

За различните млади растенија стојат на располагање клипови за оплодување со дијаметар на дупките од

  • 1,3 mm
  • 1,6 mm
  • 2,1 mm
  • 2,7 mm.

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект "Црева за аграрна техника".

Печати