РАУТОКСАМ

Опис

РАУТОКСАМ

НЕ ИМ ДАВААТ ШАНСА НА ШТЕТНИЦИТЕ

При работа со средства за заштита на растенија претпазливоста е најголема заповед.

Оттаму, цревата РАУТОКСАМ подлежат на строги контроли на квалитет и ги исполнуваат директивите во однос на прописите за спречување на несреќи на Федерацијата на земјоделските задруги.

Предности

РАУТОКСАМ

Предности

  • отпорни на триење
  • отпорни на атмосферски влијанија и на стареење
  • флексибилни
  • без кадмиум
  • удобно ракување

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект "Црева за аграрна техника".

Печати