Црева за машини за перење и сушење

Опис

Индустриски црева

Опис

Цревата и цевките на РЕХАУ исполнуваат високи стандарди за квалитет и се прилагодени на индивидуалните барања на купувачите.

Спектар на услуги

Индустриски црева

Спектар на услуги

  • армирани и неармирани црева за бараниот притисок и температура
  • цевки од најразлични материјали како што се PE, PA, POM и PVC
  • исполнување на националните и меѓународните стандарди, како и на одредбите за вода за пиење
  • отпорност на различни течности

Можности на примена

Индустриски црева

Можности на примена

  • црева за доток за машини за перење и машини за миење на садови
  • состав на црева внатре во машините што работат со вода
  • црева за изолација
  • цевки за одвод на кондензирана вода
  • цевки со сензори
  • цевки за водење на кабли
Печати