Системи за лизгачки капаци

Опис

Опис

Системите за лизгачки капацина РЕХАУ особено се одликуваат со многу добри својства на лизгање.

Истовремено со компонентите на РЕХАУ се намалува создавањето на кондензација и замрзнување.

Спектар на услуги

Спектар на услуги

 • комплетно конфекциониран стаклен капак на лизгање
 • соодветна рамка за покривање на сандаци
 • поединечни компоненти
 • различен прибор

Предности

Предности

 • можност за промена на дихтунзи
 • голема стаклена површина со помош на профили за стакло
 • одлично лизгање со употреба на специјални лизгачки материјали
 • оптимално дихтување и енергетска ефикасност со специјални профили за дихтување
 • комбинација на својства за лизгање и дихтување
 • висока цврстина на краевите со заварување

Варијанти

Варијанти

 • со рамно стакло
 • со заоблено стакло
 • со двојно стакло за изолација
 • со рачка што се залепува
 • со лајсна за рачка
 • може да се адаптира на сите конвенционални сандаци

Прибор

Прибор

 • профили што се опшиваат во стакло со жлеб за профили за дихтување и лизгање
 • профил за опшивање во стакло со лајсна за рачка
 • профили за дихтување
 • профили за лизгање
 • иновативни комбинации за лизгање и дихтување
 • профили за капаци за сандаци со коекструдирани слоеви за лизгање
 • рачка што се лепи за различни радиуси на стакло
Печати