Разладни апарати за домаќинство

Најдобри системски решенија со профил

Уреди за ладење и замрзнување, сандаци за замрзнување, машини за перење или рерни....ништо не функционира без решенијата за профили и компоненти на РЕХАУ.Тие се прилагодени според потербите на купувачите и дадените барања, како и според состојбата на вградување.

Освен тоа, РЕХАУ на своите клиенти им нуди низа предпроизводи за натамошна обработка.

Видете сами, каде сè се користат паметните системски решенија.

Печати