Профили за исправувачи и сепаратори на капки

Опис

ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОВРШЕНА СОБНА КЛИМАТИЗАЦИЈА

Ефикасните решенија за профили на РЕХАУ помагаат при климатизацијата на згради и во сушењето на процесите.

Компонентите и системските решенија за прочистување на издувните гасовиовозможуваат оптимална функција во електроцентрали, постројки за согорување и хемиски постројки.

Спектар на услуги

Спектар на услуги

Техника за проветрување и издувни гасови

 • стандардна програма за исправувачи и сепаратори на капки вклучително држачи на растојание
 • развој, конструкција и производство на полупроизводи и комплетни системи
 • дополнителни делови и касети за сепарирање
 • рамковни системи за клима-уреди и филтри
 • развој, конструкција и производство на полупроизводи и комплетни системи во согласност со барањата
 • особено делови од полимерни материјали, произведени во технолошка постапка на исфрлање и леење под притисок

Можности на примена

Можности на примена

Техника за проветрување и издувни гасови

 • сушење на процеси при индустриска примена
 • централни клима-уреди
 • техника за чист простор
 • чистење на индустриски издувен воздух
 • проветрување на простории
 • цевки и специјални цевки за електрофилтри
 • филтерски елементи од компоненти и монтажни елементи

Предности

Предности

Техника за проветрување и издувни гасови

 • отпорност на корозија
 • стерилизираност
 • согорливост
 • погодни за монтажа
 • без корозија
 • заштеда на тежина
 • отпорност на хемикалии
 • можност за заварување

Печати