Пневматични црева

Со ова економски вршите притисок

Покрај генерацијата пневматски црева за примена во автомобилската индустрија РЕХАУ изработува и специјални црева за сите пневматски примени во браншата на машинството.

Без разлика на тоа дали станува збор за стандардна употреба до 10 бари одн. до +60 °C или за употреба со повисоки вредности на притисок и температура:
Не можете да ја избегнете палетата со пневматски решенија на РЕХАУ.

Печати