РАУЛЕН

Опис

Повеќенаменски

Со употреба на различни видови ПЕ-типови на материјали во мека, полутврда и тврда изведба, цревата РАУЛЕН се повеќенаменски во областа на пневматиката.

Можности на примена

Можности на примена

 • управувачки водови за притисок
 • цевчиња за козметички, хигиенски и технички производи
 • продолжеток за вентил наменет за притисок за лименки со пена за монтажа и антифриз
 • техника за мерење и регулирање

Предности

Предности

 • физиолошки неопасен
 • отпорен на киселини, бази, соли
 • отпорен на голем број растворувачи
 • отпорен на притисок
 • флексибилен
 • отпорен на удар
 • лесен
 • отпорен на температура (до -40 °C еластичен, до +60 °C издржлив на притисок, до +80 °C отпорен на деформирање)
Печати