Хидраулични црева

Прилагодено совршенство

Цревата од РЕХАУ се употребуваат во техниките на подмачкување, мерење и регулирање како и кај хидрауллични управувања.

Техничката компетентност во техниката на армирање и екструзија, е неспоредлива.

РЕХАУ може да направи дури и црева кои не се припаѓаат во вообичаените норми!

Печати