Прехранбена индустрија и индустрија за пијалоци

Решенија за црева за секој вкус

При постапка со прехранбени производи и пијалоци секогаш треба да се води што е можно поголема грижа.

Со оглед на тоа што неутралноста на вкусот меѓу другото и во автомати за пијалоци, уреди за точење пијалоци или буриња за вода за пиење постојано мора да биде загарантирана, се почитуваат меѓународните норми содржани во Правилникот за уреди за точење пијалоци како и важечките норми.

Со помош на специјални рецепти и усовршени производствени процеси можеме да понудиме физиолошки неопасни решенија за црева наменети за прехранбената индуистрија и индустријата за пијалоци.

Топ производи

РАУАКВА Црева за вода за пиење

За вкусот може многу да се дискуктира, но сигурно не кога се работи за чистота на една од најважните материи: ВОДАТА
Печати