Црева за пијалоци

Сè зависи од вкусот

Цревата за пијалоци на РЕХАУ се физиолошки неопасни, неутрални по вкус како и лесни за чистење. Различните национални прописи за прехранбени производи (BfR/FDA/прирачник 1227) се исполнуваат преку специјално одбрани рецепти.

Програмите РАУАЛКО и ТУБАЛКО претставуваат домашен терен на индустријата за уреди за точење пијалоци и автомати за пијалоци.
Тие го исполнуваат СК- одн. Кока-Кола-стандардот.

За затворените придружни системи за ладење во уредите за точење пијалоци ги прилагодуваме РАУАЛКО и ТУБАЛКО цревата во РЕХАУ-ПИТОН

Печати