РАУАКВА внатрешни панцир црева

Опис

РАУАКВА внатрешни панцир црева

Опис

Под поимот РАУАКВА ви нудиме црева за вода за пиење, што ги исполнуваат дури и строгите барања на KTW A, како и на DVGW, работен лист W 270.

Притоа нашите специјални црева РАУАКВА СИК, изработени од специфициран силиконски рецепт, се експерти од областа за топла вода.

Предности

РАУАКВА внатрешни панцир црева

Предности

  • трајно флексибилни
  • отпорни на UV- зраци и стареење
  • без халогени материи и пластификатори
  • отпорни на средства за чистење и дезинфицирање присутни на пазарот
  • многу добра можност за враќање во првобитна состојба

Материјали

РАУАКВА внатрешни панцир црева

Материјали

  • RAU-PE (поврзани и неповрзани)
  • RAU-SIK 6702

Материјалите можат во зависност од квалитетот на материјалот да се користат во температурен опсег од -60 °C до +180 °C.

Печати