Млазници за џакузи

Опис

НЕ РАСПРСКУВААТ САМО ТОПОЛ ВОЗДУХ

Млазниците за воздух и вода во модерните џакузи системи, од реномирани производители, со помош на системите за црева на РЕХАУ го покажуваат нивниот капацитет.

Во согласност со највисоките стандарди за хигиена, таканаречените Whirlkits се грижат за оптимални примеси на воздух и празнење на џакузи системот без преостанатата вода.

Можности за примена

Можности за примена

Се користат т.н. подни млазници и бочни млазници, како и сите делови од приборот за вшмукување.

Палетата на материјали опфаќа RAU-PP, RAU-PA, како и RAU-ABS.

Предности

Предности

  • компактен начин на градба наспроти постоечки и споредливи решенија присутни на пазарот
  • флексибилно поставување, можност за прилагодување на речиси секоја када
  • брза и едноставна монтажа на кадата за разлика од системот на фиксното поставување на цевки
  • можна оптимизација и контрола на силите на привлекување на дизните од внатрешната страна на кадата со помош на стандарден алат
  • сигурен процес на производство
Печати