Вшмукувачки и преносни црева

Сигурен транспорт

Во областа на нискиот притисок, како на пример при вшмукување на течност, конвенционалните индустриски црева доаѓаат до нивните граници.
Тука започнува задачата на цревата за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС на РЕХАУ. Цревата РАУСПИРАФЛЕКС се поставени за вшмукување и транспортирање на течности во областа на низок притисок.
За примена во областа на нискиот притисок ги препорачуваме нашите индустриски црева РАУФИЛАМ-Е.

Нашата програма РАСПИРАФЛЕКС опфаќа црева со дебели ѕидови, црева со тенки ѕидови и посебни типови на црева. Интегрираната спирална арматура од полиестер, тврд PVC или челична жица е карактеристична за сите видови. Таа ја дава потребната цврстина за вакуум, при што не ја намалува флексибилноста и едноставната монтажа на цревата.

Печати