РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК / ВЕЈВТЕК ПУР

Опис

Лесни и флексибилни црева од PVC и PUR

Во оваа област имаме да ви понудиме две специјално дизајнирани видови на црева:

РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК - PVC-црево со тврда PVC-спирала

РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК ПУР - PU-црево со тврда PVC-спирала

Примена

Примена

Сивото и матирано црево РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК првенствено се користи за транспортирање на лесни материјали, на пр. воздух и чад, како и за проветрување и вентилација или за отстранување на прашина, или пак за испуштање на вода без притисок.

Се покрива температурен опсег од -10 °C до +60 °C.

Проѕирното црево РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК ПУР се употребува за транспортирање на лесни абразивни материјали, како на пр. прашина, зрна или прав.

Се покрива температурен опсег од -20 °C до +80 °C.

Предности

Предности

Најдобрите својства на РАУСПИРАФЛЕКС ВЕЈВТЕК и ВЕЈВТЕК ПУР се:

  • имаат тенки ѕидови, се поставуваат со мали радиуси
  • исклучително лесни и флексибилни црева
  • одвнатре мазни, однадвор малку брановидни
  • отпорни на триење, како резултат на изведбата од PUR-материјал

Downloads

Downloads

Овде ќе ги најдете актуелните технички упатства за црева за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС

Печати