РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ АБРАЗИВ

Примена

РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ АБРАЗИВ

PUR-црево со спирала од челик за пружини

Проѕирното црево РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ АБРАЗИВ се добива во лесна, среднотешка и тешка изведба.

Варијантите се користат при вшмукување на гасови, пареа од нафта и бензин, како и за транспортирање на абразивни течности, какви што се прашина, прашок или гранулати.

Опфаќа температурен опсег од -40 °C до +100 °C.

Предности

РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ АБРАЗИВ

Предности

Најистакнати својства на цревото РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ АБРАЗИВ се:

  • високофлексибилно
  • висока отпорност на триење
  • со добра можност за компримирање
  • можно е добро следење на течноста што се транспортира

Downloads

Downloads

Овде ќе ги најдете актуелните технички упатства за црева за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС

Печати