РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ ФЛЕЈМПРУФ

Примена

РАУСПИРАЛФЛЕКС ПУР МЕТАЛ огноотпорни

PUR-црево со спирала од челик за пружини

Проѕирното црево РАУСПИРАФЛЕКСПУРМЕТАЛФЛЕЈМПРУФ се добива во лесна, среднотешка и тешка изведба.

Варијантите се користат особено во дрвопреработувачакта индустрија, како и во индустријата за мебел. Таму служат за вшмукување и транспортирање на пилевина и струготини.

Опфаќа температурен опсег од -40 °C до +100 °C.

Предности

РАУСПИРАЛФЛЕКС ПУР МЕТАЛ огноотпорни

Предности

Најистакнати својства на цревото РАУСПИРАФЛЕКС ПУР МЕТАЛ ФЛЕЈМПРУФ се :

  • високофлексибилно
  • отпорно на триење
  • со добра можност за компримирање
  • можно е добро следење на течноста што се транспортира
  • тешко запалливо во согласност со DIN 4102 B1

Downloads

Downloads

Овде ќе ги најдете актуелните технички упатства за црева за вшмукување и транспортирање РАУСПИРАФЛЕКС

Печати