РАУКЛЕР-Е

Опис

Опис

Секаде онаму каде што е потребен поглед без пречки врз течностите или техничките гасови, се користат цревата РАУКЛЕР-Е, кои се проѕирни како стакло.

Нашите црева РАУКЛЕР-Е во однос на квалитетот на прехранбените производи соодветствуваат со директивата на ЕЗ 2002/72/EG и нејзините дополнувања, така што се сообразни на германскиот Пропис за предметите за секојдневна употреба од 23.12.1997 и неговите промени/ дополнувања.

Предности

Предности

Истакнати свосјства на РАУКЛЕР-Е се:

 • FDA-сообразност/FDA-Потврда за согласност
 • KTW-препорака дел 1.3.1 – Сертификат за проверка KTW/C
 • сообразно со ЕЗ 1935/2004 категорија A, Б и Ц
 • сообразно со 2000/53/ЕЗ; 2002/525/ЕЗ; 2002/95/ЕЗ; 2003/11/ЕЗ; 2002/96/ЕЗ; 2002/72/ЕЗ
 • проѕирни како стакло
 • флексибилни
 • отпорни на хемикалии
 • отпорни на стареење
 • извонредно отпорни на триење
 • еколошки, материјал без кадмиум

Можности на примена

Можности на примена

 • лаборатории
 • машинство
 • техника за мерење и регулирање

Детали

Детали

 • материјал: RAU-PVC 8006
 • боја: проѕирни како стакло
 • димензии: DN 4 - DN 50

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект за РАУКЛЕР Е цревата.

Печати