РАУКРОС ДСНК

Опис

РАУКРОС ДСНК 3/4

ХЕРЕМЕТИЧКИ ЗАТВОРЕНИ И НЕ ПРОПУШТААТ ВОДА

РЕХАУ во областа на дихтувањето располага со голем број термособирачки црева со внатрешен слој на лепило што се растопува.

РАУКРОС ДСНК е полукруто термособирачко црево со слој на растопливо лепило од внатрешната страна.
Со степен на набирање од 3:1 и 4:1 особено е погодно за изолација на различните пречници на компоненти.

Предности

РАУКРОС ДСНК 3/4

Предности

  • висок степен на набирање
  • изолација што не пропушта вода и влечно растеретување
  • степени на набирање 3:1 и 4:1

Спектар на услуги

РАУКРОС ДСНК 3/4

Спектар на услуги

Практичните мали калеми во картонските амбалажи го комплетираат портфолиото на испорака на термособирачките црева РАУКРОС ДСНК.

Цревата лесно се одмотуваат, а останатите количини остануваат оптимално заштитени.

Термособирачки црева од мек PVC

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот РАУКРОС каталог

Печати