РАУКРОС ДСН

Опис

РАУКРОС ДСН

Опис

Цревото РАУКРОС ДСН е флексибилно термособирачко црево со UL-дозвола кое самото се гасне.

Варијанти

РАУКРОС ДСН

Варијанти

Цревото РАУКРОС ДСН се добива во следните стандардни бои:

  • црна
  • бела
  • црвена
  • сина
  • жолта
Печати