РАУКРОС МО и МОК

Опис

РАУКРОС МО/МОК

Опис

РАУКРОС МО/Ке термосбирачко црево со среднодебели ѕидови, опремено по избор со или без слој на лепило од внатрешната страна.

Предности

РАУКРОС МО/МОК

Предности

  • изолација отпорна на влага
  • висок степен на набирање
  • номинален напон 0,6/1 kV
  • отпорно на UV-зраци
Печати