РАУКРОС ВСК

Опис

Опис

РАУКРОС ВСКе термособирачко црево со посебно дебели ѕидови и може да се добие по избор со или без слој на растопливо лепило од внатрешната страна.

Варијанти

Варијанти

Со цревото РАУКРОС ВСК се остварува степен на набирање од 6:1.

Предности

Предности

  • изолација отпорна на влага и заштита од корозија на заземјени кабли
  • висок степен на набирање
  • висока отпорност на механичко оптоварување
  • номинален напон 0,6/1 kV
  • отпорно на UV-зраци
Печати