Профили за електроиндустрија

Опис

Профили за разделни ормари

ЕНЕРГИЈА НА СИГУРЕН НАЧИН

РЕХАУ е признат специјалист во браншата на производство на производи за снабдување со електрична енергија.

Нашите компетенции првенствено се наоѓаат во развојот и производството на компоненти според потребите на клиентите па сè до комплетни системи. Притоа се потпираме и на веќе развиените делови или системи.

Исто така, дел од Know How-то на РЕХАУ во оваа бранша е преработката на комплетни палети на материјали и бои во областа на термопласти и еластомери во зависност од спецификацијата.

Можности на примена

Профили за разделни ормари

Можности на примена

  • системи за броење и разводни ормани
  • означување и етикетирање на електрични системи
  • профили за изолација/ клизни водови за индустриско снабдување со електрична енергија
  • развој согласно барањата на клиентите за целата електроиндустрија
Печати