Предности во летен режим

  • Ладење на воздухот без дополнителни трошоци  
  • Ладење на воздухот со пријатна температура со заштита од  прегрејување на објектот и во висока сезона
  • Зголемување на квалитетот на воздухот во просторијата со одвлажнување на воздухот
  • За оние кои страдаат од алергија може да се постават соодветни филтри
  • Без бучава за време на вентилација поради отворено прозорци