Предности во зимски режим

  • Особено ефикасно пред-загревање на воздухот со L-EWT и систем за повтроно добивање на топлина
  • Спречување од мрзнење на системот за вентилација без дополнителни  работни трошоци
  • Нема потреба од функција на одмрзнување на системот за вентилација
  • Независност од фосилни горива со користење на обновливи енергии  
  • Чист воздух и во „периоди на настинки“ како и грипови и вируси