Во светот

РЕХАУ е интернационално активно претприајтие со различна тежина на деловните полиња во различни региони. географски гледано, нашата група е поделена на осум региони. :

- Централна Европа - Central Europe (средна Европа и Германија, Полска, Балтичките држави, Финска),
- Југ - South (јужна Европа, јужна Америка, делови на северна Африка),
- Југоисточна Европа - Southeast Europe (југоисточна Европа со Грција, Чешка и Турција),
- Исток - East (Русија, Белорусија,турк-државите),
- Западна Европа - Western Europe (Франција, Швајцарија, Бенелукс, делови на северна Африка),
- Северна Америка - North America (Северна и средна Америка),
- Азија и Австралија - Asia & Australia (Азија и Австралија)
- како и регионот GS (Велика Британија, Ирска, Скандинавија, јужна Африка).

Главната централа на на РЕХАУ групацијата се наоѓа во Мури/ Швајцарија.

Како светски поставено претпријатие, во стратегијата на фирмата стои, дека треба да биде присутна на пазари кои се во пораст на пример Источна Европа. Овде РЕХАУ е присутен повеќе од 10 години и тоа во различни земји. Низ целиот свет, активни сме на преку 170 локации.

Печати