Македонија, Косово и Албанија

Во Македонија заедно со преставништвата во Косово и Албанија РЕХАУ брои 24 вработени. Од овде се опслужуваат клиентите, и се дава логистичка и техничка подршка за трите пазари: Македонија, Косово и Албанија.

Печати