Локации Југоисточна Европа

Од 1996 дирекцијата за Југоисточна европа се наоѓа во Гунтрамсдорф, Австрија во близина на Виена. Од овде се координираат Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција и Кипар, Косово, Хрватска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Словенија, Словачка, Чешка, Турција, Унгарија и Украина во областа на маркетинг и продажба, применета техника, стопанисување со материјали, организација и IT како и кадрова политика. Координацијата за фактури и финансии се врши од Ноиленгбах.

Печати