Филозофија

Уште од основањето на фирмата РЕХАУ се стреми да најде нови области на примена со свои индивидуални рецептури на вештачките материјали. Ние се залагаме за: досегашните материјали да ги замениме со подобри креативни системски решенија а со тоа да постигнеме поголеми вредности во корист на муштериите.

На повеќе од 170 седишта во 54 земји низ целиот свет, 19.000 вработени се заслужни за растот и успехот на нашето претпријатие. РЕХАУ континуирано ја гради својата мрежа на пет континенти со цел како партнер да биде ближу до своите муштерии. И во иднина нашето семејно претпријатие ќе остане независно и ќе се ориентира на среднорочни и долгорочни цели, без да си зацртува пред себе добивки на краткорочна основа. При тоа нашите активности денес се ориентирани кон темите на иднината: енергетска ефикасност, обновливи енергии, водење на вода, мобилност Future Living.

Печати