Договор за сигурен квалитет

РЕХАУ договор за сигурност на квалитетот на добавувачите

Сигурност на квалитет во меџментот на добавувачи

На следниов линк може да го најдете договорот за сигурен на квалитет (QSV) на добавувачите во pdf за да можете да го симнете: www.rehau.com/qsv.
Сигурноста на квалитетот е составен дел во менаџментот на добавувачи и зависно од полето на примена содржи соодветни стандардни прописи.

Со сигурноста на квалитетот се добива правото за интеграција во мрежата на добавувачи. На добавувачките места на РЕХАУ, сигурноста на квалитетот главните методи за менаџмент на квалитет, инструменти, клучни места, интердисциплинарни правила. Соодветните одговорности на добавувачите се дадени во договорот за сигурен квалитет.

Печати