Квалитет

Највисока професионалност и доследност

Квалитетот претставува основа за успехот и задоволството на нашите муштерии. Во сите седишта на РЕХАУ низ целиот свет се работи според важечките основи и правила за квалитет.

Награда за квалитет Бајерн 2011

Затоа РЕАХУ беше награден од страна на владата на Бајерн со бајернската награда за квалитет 2011. Благодарение на извонредните процеси и производи како и иновативниот концепт за сигурност на квалитетот во целото претпријатие,кое е активно низ целиот свет, беше еден од носителите на награда и тоа во категоријата индустрија.


Основите за квалитет не важат само за вработените тукку и за добавувачите:

  • Барањата на муштериите и нивните побарувања за квалитет се испонуваат.
  • Квалитетот се планира, произведува, испитува и надгледува.
  • Квалитетот се заклучува според услугите, придржувањето кон термините и обработката на барањата.
  • Подобро е грешките да се избегнат, отколку истите да се отстрануваат. Причините за грешките треба веднаш да се отстранат.
  • Процесите и системите за управување со квалитетот постојано се подобруваат.

РЕХАУ е сертифициран според ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 како и според ISO/IEC 27001:2005. На Ваше барање можете да ги добиете сертификатите.

РЕХАУ е сертифициран според ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 како и ISO/IEC 27001:2005. Сертификатите можете да ги побарате по потреба.

Печати