Профил ИНДУСТРИЈА

РЕХАУ - водечки системски понудувач за индустрија

Во различните индуриски сектори РЕХАУ се има докажано како водечки партнер за понуда на системски решенија и развој, иновативен давател на идеи и доверлив сериски и системски добавувач. Муштериите на РЕХАУ во овој дел преработувачите во мебелската и дрвна индустрија, производителите на куќни апарати, како и прозводителите на возила, машини и опрема. Производите и системските решенија од техниката за црева и елестомери, се употребуваат во индустријата но и за крајните потрошувачи. Спектарот на решенија, засновани на полимери, се протега од стандардизирани програми за големо сериско поризводство па сe до индивиуални системски решенија. Муштериите профитираат во сите фази на индустриското работење од многубројните пакети на услиги.

REHAU

За индустријата за мебел и дрвната индустрија, РЕХАУ развива функционални програми за канцеларија, кујна, бања, простории за живеење и спиење и тоа со поврзани дизајни на сите производи. Како иноватор и лидер на пазарот во целокупниот процес на преработка на кант ленти, РЕХАУ форсира производ, дизајн и процес на развој. Производите како што се звучно абсорбирачки ролетни за ормари, обезбедуваат подобрување на работната средина и ефикасност во канцеларија. Способноста да ги исполнуваат највисоките и најразновидните барања за дизајн и карактеристики на површина, се заснова на сеопфатни материјали, процеси и компетентснотс за површини на компанијата.

Како компетентен специјалист за профили и дополнителни делови, РЕХАУ го опслужува и секторот на транспортна техника и тоа од изградба на железнички пруги па се до авионска индустрија. Други приоритетни области се производството на автомобили, како и технологијата за климатизација и вентилација. Фирмата нуди решенија и програми за пакување при транспорт во рамкита на внатрешни и надворешни логистички циклуси. Системските решенија со сеопфатен сервис и професионални логистички концепти, на муптериите им обезбедуваат предности пред конкуренцијата.

РЕХАУ е компетентен партнер на индустријата за апарати за домаќинство и тоа за различни барања од уреди за вода, за разладување, за готвење и мали уреди. Палетата на производи се протега од класичните дихтунзи за фрижидери, преку најразлични профили и дополнителни делови па се до комплексни системски решенија за прозводителите на апарати комерцијални области на примена.

Во техниката на црева и елестомери РЕХАУ создава специфични типови на црева и водови за автомобилската индустрија, индустријата за машини и уреди, техниката за пнавматика и авионската индустрија. Специјализираниот системски добавувач уверува со материјалот кој го употребува, арматурите и техниката за поврзување и важи за признаен понудувач на производи за градинарска техника.

Деловното поле ИНДУСТРИЈА е носечки столб на РЕХАУ како светски активно претпријатие во обработката на полимери. Спечифичното Know-how од трите деловни полиња: Градба, Автомотиви и Индустрија, консеквентно го вмершува РЕХАУ со цел да ја зајакне водечката позиција во светот на ниво на производ, советување и сервис. Околу17.000 вработени низ целиот свет, придонесуваат за нашиот успех. На повеќе од 170 локации, ова независно фамилијарно претпријатие постојано се труди да биде блиску до пазарот и своите муштерии.

Печати