REHAU Unlimited

Симнете ја пробната верзија на Unlimited во PDF и пријавете се за добивање на следниве изданија:
пријави се за Unlimited

Unlimited Издание 2

Нашата планета моменатлно е населена со седум милијарди население. Во 2024 години тие ќе станат осум милијарди. На тоа му престои климатски промени, ''стеснување'' на земјата, и заканувачки намалени природни енергетски ресурси.

Проблемите кои треба да си ги поставиме се комплексни: светското население рапидно расте, урбанизацијата кја земјите во развој ја пратат експлозивен развој на големи фирми и милионски метрополи, тн. Megacities. Овој развој во нашиот глобален свет,, бара интелигентни модели за животот и работата во иднина.

Симни за проба:
Unlimited 2 германски - 2.0 MB
Unlimited 2 англиски - 2.0 MB
Unlimited 2 француски - 2.0 MB
Unlimited 2 шпански - 2.0 MB

Unlimited Ausgabe 1

Сите зборуваат за одржливост. И ние исто така. Ние тоа го правиме веќе 60 години. Уштте од тогаш се обидуваме, со долгорочна и далекусежна политика на претпријатието, да ја докажеме нашата одговорност како работодавец и како индустриско претпријатие.

Што влијае на нашите системи и производи, покажуваат нашите истражувања во новиот магазин, на кој му дадовем име Unlimited. Тоа одговара на нашиот водечки мотив "РЕХАУ ги движи луѓето, луѓето го движат РЕХАУ".

Првото издание на Unlimited е псответено на темата: вода. без вода, неможе да егзистира ниеден живот. Затоа мора да се направи се, за да се грижиме за овој ресурс кој е од животно значење и кој постојано се намалува.

Unlimited 1 германски - 1.8 MB
Unlimiited 1 aнглиски - 0.7 MB
Unlimited 1 француски - 0.7 MB
Unlimited 1 шпански - 0.7 MB

Печати