РЕХАУ на саемопт Ино Транс 2014 во Берлин

27.07.2014

Системи за модерни инфраструктурни проекти

Од 23. до 26. септември 2014 во Берлин, Германија ќе се одржи светски најголемиот саем за сообраќајници и нуди идеална платформа за национални и интернационални понудувачи од областа на сообраќајот на лица и стока. РЕХАУ ќе ги претстави своите решенија за инфраструктура, кои впрочем се имаат покажано и докажано како исклучително квалитетни насекаде низ целиот свет. 

Покрај системите за шини на струја, РЕХАУ ќе ги презентира цевките за длабоко одводнување и одводнување на тунели, како и дренажни цевки по висок притисок РАУДРИЛ РЕЈЛ ПП (RAUDRIL Rail PP). Цевките и шахтите соодвествуваат на на стандардот на германската железница Deutschen Bahn AG. РАУДРИЛ РЕЈЛ ПП СН 16 (RAUDRIL Rail PP SN 16) е одобрена од здружението на германската железница и може да се користи во внатрешните делови на железницата кои се под притисок. Со тоа РЕХАУ нуди комплетен систем за одводнување во железницата. 

Ќе не најдете во хала 25, штанд 404.

Печати