Databeskyttelse

Databeskyttelse

Vi gleder oss over ditt besøk på vår hjemmeside og din interesse i vår viksomhet og våre produkter. I den forbindelse, tar vi beskyttelse av private data meget alvorlig og ønsker at du føler deg trygg når du besøker våre internettsider. Beskyttelsen av dine personlige data slik som navn, adresse, telefonnummer og e-mail er viktig for oss og vi tar hensyn til det ved våre forretningsprossesser. Vi driver våre webaktiviteter i overensstemmelse med lovene om databeskyttelse og datasikkerhet. Videre kan du erfare hvilken informasjon vi i gitte tilfeller samler og hvordan vi behandler og sikrer dataene. REHAU websider kan inneholde linker til websider fra andre tilbydere hvor denne databeskyttelseserklaringen ikke gjelder.

Personlige data

Vi samler ikke personlige data via våre websider uten ditt samtykke. Bare du kan avgjøre om du vil offentliggjøre slike data i forbindelse med en registrering, bestilling eller undersøkelse. Vi benytter dine data generelt til å besvare din forespørsel, bearbeide din ordre eller gi deg adgang til spesiell informasjon eller tilbud. For å forbedre kunderelasjonene kan det i fremtiden være nødvendig at vi lagrer, bearbeider og f.eks. gir videre dine personlige opplysninger innen REHAU-gruppen for å bedre kunne oppfylle dine ønsker og forbedre våre produkter og service. At vi (eller tredjepart på våre vegne) benytter data for å informere deg om REHAU-tilbud som kan nyttiggjøre din forretning eller gjennomfører online-undersøkelser slik at vi bedre kan leve opp til dine krav.

Vi respekterer selvfølgelig ditt valg om du ikke ønsker at dine personlige data benyttes i forbindelse med forbedring av vårt kundeforhold (spesielt i forbindelse med direkte reklame eller markedsundersøkelser). Vi vil naturligvis ikke hverken selge, leie ut eller på annen måte markesføre dine personlige data til tredjepart.

Automatisk innsamlet informasjon som ikke er personlige data

Hvis du går inn på våre websider samler vi av og til automatisk informasjon som ikke kan vise til en bestemt person (f.eks. anvendt internetbrowser og driftssystem, websidens domenenavn, hvor du kommer fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt, besøkte sider). REHAU bruker denne informasjonen og deler den med andre selskap i REHAU-gruppen i forbindelse med evaluering og forbedring av våre websider. Hvis du besøker en av våre websider, kan det hende vi lagrer informasjon i form av en cookie på din computer som automatisk gjennkjenner denne ved ditt neste besøk. Cookies gjør det mulig å f.eks. tilpasse en webside til dine interesser eller lagre ditt passord slik at du ikke trenger å fylle det inn hver gang. Hvis du generelt avstår fra å bruke cookies, har du mulighet til å innstille din internettbrowser slik at den sletter cookies fra din computerhardware, blokkerer alle cookies eller advarer deg før en cookie lagres.

Sikkerhet

REHAU tar forhåndsregler for å beskytte din personlige informasjon mot tilfeldige eller forsettlige manipulasjoner, tap, ødeleggelse eller mot tredjeparts uberettigede adgang.

Spørsmål og kommentarer/Informasjonsplikt

Hvis du har spørsmål vedrørende bearbeidingen av dine personlige data, vennligst bruk vårt kontaktformular. På oppfordring meddeler REHAU deg så snart som mulig hviken regler som gjelder, og om, i gitt tilfelle, hvilke personlige data som er lagret hos oss. Hvis det på tross av våre bestrebelser vedrørende datariktighet og aktualitet er lagret feil informasjon, vil vi korrigere dette på din oppfordring.