Fornybar energi

Fornybar energi

Fornybare energikilder

De beste energikildene er de som ikke krever en komplisert fremstilling, men som er til stede i rikelige mengder. REHAU hjelper grunneiere med å benytte energikilder til oppvarming og avkjøling. Stråler fra solen, jordvarme og varmepumper eller kombineret kraftvarmeproduksjon til fremstilling av strøm og varme med forbrenning av biogasser – det er mange muligheter. Dermed kan nybygg og renovering leve opp til de lovbestemte krav samtidig som miljøpåvirkningen og omkostningerne for kunden reduseres.