RAUVITHERM flisfyringsanlegg

Kåre Kleiva RAUVITHERM flisfyringsanlegg

RAUVITHERM flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegg hos Kåre Kleiva på Elverum

Bonde Kåre Kleiva etablerte i 2013 et produksjonsanlegg for befruktede egg til rugeeggproduksjon på sin gård ved Elverum. 

En ny driftsbygning på 1800 m2 ble bygget for en besetning på 7500 høner og 500-600 haner.  Over hele fjøset ble det lagt vannbåren gulvvarme, og det ble også etablert ribberadiatorer (spirafleks) på veggen, 2,20 m over golvet.  Som energikilde ble det av Nordiske Industriovner AS bygget et flisfyringsanlegg på 1.900 kW med en kjele fra HDG Bavaria, en oljefyrt backup og med  RAUTHERMEX isolerte PEX-rør fra REHAU som fordeler 70-72 graders vann rundt på gårdsanlegget.  Anlegget mates med egenprodusert flis fra egen skog over et automatisk mateanlegg, som etter planen vil fylles 4-5 ganger i året. 

Nordiske Industriovner AS bygget i 2013 mange slike anlegg, og har brukt REHAU’s rør RAUTHERMEX og RAUVITHERM i samtlige, delvis også med RAUTHERM S gulvvarmerør i PEX.

Foto: Ole Christian Ruge

OmrådeElverum, Norge, Norge
KundeKåre Kleiva og Eli Dørum
ProduktRAUVITHERM, RAUTHERMEX
År2013
RAUTHERMEX Pre-isolerte rør
RAUVITHERM Pre-isolerte rør