Vindussystemer

Nordic Design Plus

Det energivennlige vinduet til den tradisjonelle, skandinaviske byggestil

Nordic Design Plus er en vindusprofilserie for utadslående vinduer og dører, spesielt konstruert for å tilfredsstille Nordisk byggetradisjon. Basert på materialet RAU-FIPRO ® er Nordic Design Plus selvbærende, dvs uavhengig av stålarmering, opp til ganske store dimensjoner. Dette gir fordeler mhp vekt, men også mhp varmeisolasjon (U-grad). Med Nordic Design Plus kan du oppnå Uw ned mot Uw = 0,8 med dagens energiglass.


Egenskaper:

 • Dybde: 120mm
 • Antall kamre: 6 (ramme), 9 kamre (karm)
 • Materiale: Glassfiberforsterket komposittmateriale RAU-FIPRO®, omløpende koekstruderet utvendig lag av RAU-PVC

Fordeler

 • Usedvanlig god stabilitet pga. materialet RAU-FIPRO
 • Rasjonell lagring og fremstilling
 • Tilpasset falsdybde til høyisolerende energiglass
 • Lette å åpne og lukke vha. de moderne tetninger og beslag. Mulighet for spaltelufting.
 • Større sikkerhet mot innbrudd vha. lukkebeslag med sikringstapper
 • High-definition-finishing overflate (HDF): glatte, rengjøringsvennlige overflater
 • Miljøvennlig ettersom materialet kan gjenvinnes

Design

 • Slanke profiler
 • Helt jevn overflate
 • For klassiske sidehengte vinduer, toppsvingvinduer, toppstyrte vinduer eller fastkarm.
 • Mange arkitektoniske muligheter med individuelle utformninger. Buede vinduer, skrånende vinduer og vinduer med sprosser med glassfiberforsterkning.
 • Mange designmuligheter med dekorfolier i forskjellige farge eller med lakkering.

Bruksmuligheter

 • Nybygg og renovering
 • Balkongvinduer og – dører
 • Alle utovervendte åpningsmuligheter

Nordic Top Swing

Det mest energiriktige topp sving byggesystem i markedet, tilpasset norsk TEK 2017

Nordic Top Swing er en vindusprofilserie som er utviklet med det for øye å realisere topp sving vinduer for norske værforhold, og som tilfredsstiller de nye byggereglene i TEK 2017.  Nordic Top Sving gir derfor markedets beste varmeisolasjon for topp sving, med en Uw ned til 0,68 W/m2K med 3-lags glasspakke, og den byr på markedets beste beskyttelse mot luft- og vannlekkasjer.  Basert på materialet RAU-FIPRO ® er Nordic Top Swing innenfor hele sitt virkeområde, dvs uavhengig av stålarmering. Dette gir fordeler mhp vekt, men også mhp varmeisolasjon (U-grad). 

Egenskaper:

 • Dybde: 120mm
 • Antall kamre: 9 (ramme), 11 kamre (karm)
 • Materiale: Glassfiberforsterket komposittmateriale RAU-FIPRO®, omløpende koekstrudert utvendig lag av RAU-PVC
 • 3 pakningsnivåer
 • 2 beslagsnivåer
 • Beslag: SPILKA Opus eller ASSA Allswing

Fordeler:

 • Usedvanlig god stabilitet pga. materialet RAU-FIPRO
 • Helt uavhengig av stålarmering
 • Tilpasset falsdybde for glasspakker opp til 48mm.
 • Markedets beste varmeisolasjon, ned til Uw = 0,68 med 3-lags glass.
 • 2 beslagsnivåer gjør at espagnoletten kan føres hele veien rundt vinduet, med låsepinner rundt hele rammen. Dette gir meget høy innbruddssikkerhet.
 • 3 pakningsnivåer gir meget høy tetthet mot luft- og vannlekkasjer.
 • Helsveiset ramme av glasslistene sikrer 100% tetthet og forenkler produksjonen.
 • High-definition-finishing overflate (HDF): glatte, rengjøringsvennlige overflater
 • Miljøvennlig, materialet kan gjenvinnes.

Design:

 • Slanke profiler
 • Helt jevn overflate i koekstrudert kompositt eller aluminiumsskall.
 • Store designmuligheter med dekorfolier i farger eller tre-imitasjon.
 • Aluminiumsskall gir store muligheter mtp fargevalg.
 • For toppsvingvinduer.

Bruksmuligheter:

 • Nybygg og renovering
 • Småhus eller leilighetsbygg
 • Modulbygg

 

GENEO

Fiberforsterkede vindusprofiler av hightech-materialet RAU-FIPRO®

GENEO er energimessig det beste vindusprofilsystemet på markedet i 86mm. GENEO er et profilsystem for innadslående vinduer med dreie-kipp beslag. Slik egner de seg utmerket for kontorbygg og offentlige bygg (sykehus og skoler), men også for passivhus. GENEO er framstilt av RAU-FIPRO (fiberkompositt), som gjør profilen selvbærende og meget stabil. Fravær av armeringsstål sparer vekt, men gir også en vesentlig bedre varmeisolasjon (U-verdi). Med GENEO kan man enkelt bygge vinduer med Uw på 0,8 eller lavere. Samtidig byr vindusprofilene på optimale forutsetninger mht. design og komfort uten at det går på kompromiss med isoleringen.


Egenskaper:

 • Dybde: 86 mm/midttetning
 • Antall kamre: 6
 • Isolering: Uf opp til 0,86 W/m²K
 • Energibesparelse: opp til 76%*
 • Materiale: fiberforsterket materiale RAU-FIPRO, omløpende, coekstruderet utvendig lag av førsteklasses RAU-PVC for den beste overflatekvalitet
 • Lydisolering: inntil støybeskyttelsesklasse 5 uten stålarmering, Rw,P = 47 dB med glass Rw = 50 dB
 • Innbrudshemming: inntil motstandsklasse 3, inntil motstandsklasse 2 uten stål
 • Lufttetthet: 4 (DIN EN 12207)
 • Slagregntetthet: 9A (DIN EN 12208)

*Reduser energitapet ved å erstatte et gammel tre- eller plastvindu fra 1980’erne (Uf = 1,9, Ug = 3,0) med et nytt GENEO-vindu (Uf = 0,86, Ug = 0,5, vindusstørrelse 123x148 cm)


Fordeler

 • Fiberforsterket vindussystem uten stålarmering
 • Usedvanlig god stabilitet pga. materialet RAU-FIPRO, en komplett profilkonstruksjon og det integrerte forsterkningssystem (IVS)
 • Synlig bredde fra 115 mm for et optimalt lysinnfall
 • Rasjonell lagring og fremstilling pga. fiberforsterkningen
 • Enkel håndtering og montering med en vektfordel på opp til 40% ift. tradisjonelle vindusprofilsystemer
 • Funksjonskamre til optimering av isoleringsegenskaperne med termomoduler
 • Stor falsdybde fra 66mm til tre-lags glass
 • Redusert lukketrykk og dermed merkbart lettere å åpne og lukke pga. den nyutviklede tetningsgeometrien
 • High Definition Finishing overflate (HDF): høy kvalitet, edel, glatt og dermed lett å holde ren
 • Miljøvennlig, ettersom profilene gjenvinnes

Design

 • Mange arkitektoniske muligheter: individuelle former f.eks. runde, trekantede vinduer, skråtstillte og sprosser
 • Mange forskellige utformingsmuligheter vha. farger, dekorfolier eller lakkering
 • Lysegrå tetninger med hvite profiler og sorte tetninger med fargerike profiler gjør at bygningen får et karakteristisk preg
 • 20° helling og 5mm ytterradier gir et elegant utseende
 • Andre utformingsmuligheter f.eks avfasede designrammer

GENEO PHZ

Passivhussertifisert vinduessystem GENEO®

Ved å anbringe termomoduler og en spesiell midttetting, kan GENEO PHZ benyttes til sertifiserte vindusløsninger til passivhus. Alle fordelene ved GENEO-profilene bevares på tross av de høye krav til isolering.

Egenskaper:

 • Dybde: 86mm/midttetting
 • Antall kamre: 6
 • Isolering: Uf op til 0,79 W/m²K
 • Materiale: fiberforsterket materiale RAU-FIPRO, omløpende, coekstruderet utvendig lag av førsteklasses RAU-PVC for den bedste overflatekvalitet
 • Lydisolering: inntil støybeskyttelsesklasse 5 uten stålarmering, Rw,P = 47 dB med glass Rw = 50 dB
 • Innbrudsshemming: inntil motstandsklasse 3, inntil motstandsklasse 2 uten stål
 • Lufttethet: 4 (DIN EN 12207)
 • Slagregntetthet: 9A (DIN EN 12208)


Fordeler

 • Fiberforsterket vindussystem uten stålarmering
 • Usedvanlig god stabilitet pga. materialet RAU-FIPRO, en komplett profilkonstrusjon og det integrerte forsterkningssystemet (IVS)
 • Synlig bredde fra 115mm for et optimalt lysinnfall
 • Rasjonell lagring og fremstilling pga. fiberforsterkningen
 • Enkel håndtering og montering med en vektfordel på opp til 40% ift. tradisjonelle vindusprofilsystemer
 • Stor falsdybde fra 66mm til tre-lags glass
 • Redusert lukketrykk og dermed merkbart lettere å åpne og lukke pga. den nyutviklede tetningsgeometrien
 • High Definition Finishing overflate (HDF): høy kvalitet, edel, glatt og dermed lett å holde ren
 • Miljøvennlig ettersom profilerne gjenvinnes

Design

 • Mange arkitektoniske muligheter: individuelle former f.eks. runde, trekantede, skråtstillte vinduer og sprosser 
 • Mange forskjellige utformingsmuligheter vha. farger og dekorfolier, lakering eller aluminiumforsatser
 • Lysegrå tetninger med hvite profiler og sorte tetninger med fargerike profiler gjør at bygningen får et karakteristisk preg
 • 20° helling og 5mm ytterradier gir et elegant utseende

SYNEGO

Med vindussystemet SYNEGO får du alle valgmuligheter. SYNEGO fås med anslags- eller mellompakning med en karm/ramme isolasjonsverdi på ≤1,0 W/m²K. Dybden på 80 mm er optimal for trelagsglass.  Med et bredt profilproduktprogram, et stort utvalg av farger og former og mange montasjemuligheter innenfor nybygg og rehabilitering tilfredsstiller du alle krav fra kundene dine.

Egenskaper

 • Dybde: 80 mm/anslags- og mellompakning
 • Antall kammer: 7 i karmen, 6 i rammen
 • Varmeisolering: Uf≤ 1,0 W/m²K
 • Lydisolering: opp til Rw,p = 46 dB
 • Indbruddssikkerhet: opp til RC3
 • High-Definition-Finishing-teknologi (HDF) gir glattere overflater og enklere renhold


Fordeler

 • Uf ned til 1,0 W/m²K med anslags- og/eller mellompakning
 • Med et glass med isolasjonsverdi 0,6 W/m2K kan dette gi en samlet isolasjonsverdi under 0,8 W/m2K
 • Bredt profilprogram - inkl. hoveddør
 • Smale profiler  117 mm
 • Rasjonell lagerføring: et system, to pakningsvarianter
 • 51 mm falsdybde til opptak af trelagsglass
 • High Definition Finishing-overflate (HDF): høy kvalitet, meget glatt og behagelig å rengjøre
 • Kan resirkuleres og er således miljøvennlig

Design

 • Mange arkitektoniske muligheter ved hjelp av individuelle former, som for eksempel runde vinduer, trekantede vinduer og skrå vinduer
 • Tallrike muligheter med dekorfolier, lakkering eller aluminiumsbekledning
 • Sølvgrå pakninger til hvite profiler og sorte pakninger til fargede profiler
 • 20°-avfasing og 5 mm utvendige radier bidrar til et elegant design