Systemy preizolowane

Rury preizolowane

Z całą pewnością więcej ciepła – systemy rur preizolowanych REHAU

Rosnąca potrzeba efektywnego zaopatrzenia w energię powoduje sukcesywny wzrost znaczenia technik dostarczania ciepła rurociągami. Wraz z liczbą nowopowstałych sieci ciepłowniczych rosną wymagania w stosunku do ich elastyczności i wydajności.

Dlatego właśnie systemy rur preizolowanych firmy REHAU opierają się na przyszłościowej technologii, łącząc optymalną funkcjonalność z minimalnymi stratami energii.

drukuj