Menschen bewegen REHAU

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest na stałe ugruntowany w wartościach naszego przedsiębiorstwa i określa tym samym nasze przedsiębiorcze myślenie i działanie. Zrównoważony rozwój stanowi także bazę naszego wzrostu. Naszą działalność mierzymy nie tylko według skali ekonomicznej, ale także ekologicznej i społecznej. Dzięki temu możemy długoterminowo i odpowiedzialnie zarządzać przedsiębiorstwem na arenie międzynarodowej. Liczne działania na tym polu podejmujemy wspólnie z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. 

W przeszłości osiągnęliśmy już co nieco, jednak mamy jeszcze wiele planów. W przyszłości strategia zrównoważonego rozwoju Grupy REHAU będzie ukierunkowana na cztery zakresy działania, dla których stawiamy sobie ambitne i otwarcie skomunikowane cele. Przyjęte wskaźniki efektywności pomagają tutaj uczynić wymiernymi elementy strategii zrównoważonego rozwoju i sprawdzać nieprzerwanie ich skuteczność.

W celu przedstawienia naszej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju zdecydowaliśmy się upubliczniać raport co 2-3 lata. Opisujemy w nim aspekty, które nas motywują do działania w przyszłości oraz sprawy, które udało nam się dotychczas osiągnąć:

Do pobrania: Raport o zrównoważonym rozwoju 2013/14 (PDF)

Highlights

Nasze stanowisko

Rainer Schulz (CEO) i dr Stefan Girschik opowiadają o etapach sukcesu, osiągniętych celach i naszych planach.

Strategia

Zrównoważony rozwój i bliskość klienta to fundamenty naszego przedsiębiorstwa oraz kierunek naszej strategii

Produkty

Innowacyjne produkty to odpowiedź REHAU na ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wyzwania.

Środowisko

Nasza odpowiedzialność środowiskowa? Przemyślana ochrona zasobów wykraczająca poza ustawowe normy.

Pracownicy

Kładziemy nacisk na długoterminowe relacje z klientami i pracownikami.

Cele

Wyznaczyliśmy sobie wiążące, mierzalne cele.

Wskaźniki

W przyszłości chcemy publikować nasze społeczne i ekologiczne wskaźniki także w cyklu śródrocznym.

Partnerstwa

Nikt nie potrafi wszystkiego. Także my. Dlatego współpracujemy z profesjonalnymi partnerami i jesteśmy aktywni w ...
drukuj